Samoan Studies

Tālofa Lava. O a'u o Keneti Vaisagote, e mafai ona ou fesoasoani atu ia outou su'esu'ega ma ua saunia fa'apitoa lenei itulau mo e o lo'o sa'ili'ili i le gagana, 'o tu, fa'apea le aganu'u a Sāmoa. Mo fesoasoani faafeso'ota'i a'u poo Eseta Malua-Fa'afia.