Samoan Studies

Tālofa Lava. O a'u o Eseta Malua Faafia, ua saunia fa'apitoa lenei itulau mo e o lo'o sa'ili'ili i le gagana, 'o tu, fa'apea le aganu'u a Sāmoa. Mo se fesoasoani faafeso'ota'i a'u (Aunty E).