Samoan Studies

Tālofa Lava. O a'u o Eseta Malua Faafia, ua saunia fa'apitoa lenei itulau mo e o lo'o sa'ili'ili i le gagana, 'o tu, fa'apea le aganu'u a Sāmoa. Mo se fesoasoani faafeso'ota'i a'u (Aunty E).

Help

Rebecca Hastie's picture
Rebecca Hastie
Contact:
+64 4 463 5945

Tusi mo sa'ili'iliga - Books and ebooks

Tusiga o Mau mai Sā'iliga - Theses & Dissertations

Saili i Fa'amaumauga/Meatōtino Anamua - Primary sources

Maimoa i ata o Tala o le Vavau ma nisi ata taua fa'asamoa mai upega o feso'ota'iga (Useful Samoan videos)

Pepa o Su'ega - Exam papers

Tusitusiga fa’avaitaimi - Magazines

Fa'alāpotopotoga Fa'apitoa - Professional organisations